SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Ti splošni pogoji veljajo za vse obiskovalce na spletnih straneh www.pileus.si, environment.pileus.si, logistics.pileus.si in energy.pileus.si (v nadaljevanju: spletno mesto).


Lastnik in upravljalec spletnega mesta je:
Naziv podjetja: PILEUS, okoljske rešitve, Iztok Miklavčič s.p.
Poslovni naslov in sedež: Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana
Matična številka: 7063385000
Davčna številka: SI 82135886
TRR: SI56 0202 5026 1947 634
Banka: Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana
Elektronski naslov: info@pileus.si
Telefonska številka: 082003451


Ti splošni pogoji uporabe določajo pravice in obveznosti podjetja PILEUS, okoljske rešitve, Iztok Miklavčič s.p., kot lastnika in upravljalca spletnega mesta, pravice in obveznosti uporabnikov ter način in pogoje uporabe spletnega mesta. Splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto. Za posamezne dele spletnega mesta, podstrani ali za določene uporabnike lahko poleg teh splošnih pogojev veljajo še posebni pogoji, o čemer bodo uporabniki posebej obveščeni.
Splošni pogoji uporabe predstavljajo pravno zavezujoč dogovor med uporabnikom in podjetjem PILEUS, okoljske rešitve, Iztok Miklavčič s.p. za uporabo spletnega mesta in z njim povezanih storitev.
Prosimo, da splošne pogoje uporabe pozorno preberete, saj z vstopom na spletno mesto uporabnik potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji uporabe, da se z njimi strinja in da ga določbe splošnih pogojev zavezujejo.

1. SKLENITEV POGODBE

Stranke lahko pošljejo povpraševanje na elektronski naslov info@pileus.si.


Ponudnik si prizadeva, da bo na povpraševanje odgovoril v najkrajšem možnem času.


Ponudnik pripravi ponudbo glede na zahtevane in dogovorjene specifike izdelka. Ponudba veže ponudnika do izteka roka, danega v ponudbi.


Pogodba je sklenjena, ko ponudnik potrdi prejem naročila, in sicer z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na posredovani elektronski naslov.


Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.


Ponudnik bo začel z odpremo naročila po prejemu 30% avansa na TRR ponudnika.


Kopije računov se arhivirajo na sedežu ponudnika. Kupec lahko pridobi kopijo na podlagi zahteve po elektronski pošti: info@pileus.si.

2. CENE:

Vse cene so navedene v eurih in vključujejo zakonsko določen DDV.

3. PLAČILNI POGOJI:

Izdelek lahko plačate z nakazilom na naš TRR račun št.: SI56 0202 5026 1947 634,odprt pri Novi Ljubljanski banki d.d.. Plačilo lahko izvedete na podlagi prejete ponudbe. Pri plačilu obvezno navedite točen sklic. Dobavni rok prične teči z dnem zaznave prejema 30% avansa na naš račun. Preostanek plačila mora biti plačan v skladu z veljavno ponudbo.

4. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

Blago je last podjetja PILEUS, okoljske rešitve, Iztok Miklavčič s.p., dokler ni v celoti plačano.

5. DOSTAVA IN STROŠKI POŠILJANJA

Naročene izdelke odpremimo v najkrajšem možnem času po prejemu avansa na TRR ponudnika, najkasneje pa v roku 21delovnih dni po prejemu avansa.
Ponudnik za dostavo pošiljk kupcem sodeluje s pogodbenima partnerjema: Pošto Slovenije in DHL.
Pošta Slovenije in DHL dostavita pošiljko kupcu na območju Republike Slovenije praviloma naslednji dan po odpremi pošiljke (najkasneje pa v roku treh delovnih dni) na naslov, ki ga kupec sporoči ob sprejemu ponudbe.
Ponudnik krije strošek dostave do kupca na območju Republike Slovenije. Na območju izven Republike Slovenije je kupec dolžan sam plačati razliko stroškov, ki presegajo stroške dostave na območju Republike Slovenije.
Po predhodnem telefonskem dogovoru s ponudnikom lahko kupec naročene izdelke prevzame tudi osebno na dogovorjeni lokaciji v Ljubljani. Na prevzemnem mestu je možen tudi pogovor s strokovnjakom, ki bo kupcu svetoval o uporabi kupljenih izdelkov.

6. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

V roku štirinajstih dni od prevzema pošiljke imate pravico do odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop od pogodbe. Sporočilo o odstopu od pogodbe pošljite pisno. V ta namen lahko uporabite spodaj napisan obrazec. Odstop od pogodbe lahko izrazite pisno tudi na drug način; pomembno je le, da gre za nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopate od pogodbe.


Odstop od pogodbe lahko izvedete tudi z vračilom pošiljke brez komentarja. Če se iz okoliščin ne ugotovi drugače, se vračilo pošiljke blaga brez komentarja razume kot izjava o odstopu od pogodbe.


Šteje se, da ste odstopno izjavo podali pravočasno, če izjavo o odstopu od pogodbe pošljete pred potekom roka za odstop od pogodbe ali če pošljete blago brez komentarja pred pretekom odstopnega roka.

Vzorec odstopa od pogodbe:

Pisno izjavo pošljite na elektronski naslov: info@pileus.sioz. po pošti na naslov:


PILEUS, okoljske rešitve, Iztok Miklavčič s.p.
Pot za Brdom 102
1000 Ljubljana


Spodaj podpisani ________________ (Ime in priimek), __________________(naslov) izjavljam, da odstopam od pogodbe o nakupu izdelka: _________________________(opišite izdelek in navedite številko računa). Izdelek sem naročil dne __________(datuma) ter prevzel dne _________________(datum).


V primeru odstopa od pogodbe vam bomo najkasneje v roku štirinajstih dni od dneva, ko smo od vas prejeli sporočilo o vašem odstopu od pogodbe, vrnili plačilo, ki smo ga prejeli od vas, vključno s stroški pošiljanja. Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.


Blago morate poslati nazaj nemudoma, v vsakem primeru pa najkasneje v roku štirinajst dni od dneva, ko ste nas obvestili o odstopu od pogodbe. Šteje se, da je blago vrnjeno pravočasno, če blago pošljete pred pretekom štirinajstdnevnega roka od odstopa pogodbe. Stroške vračila blaga po pošti plača ponudnik.


Kupec izgubi pravico do odstopa od pogodbe, če zamudi 14-dnevni rok za obvestilo o odstopu od pogodbe ali če blaga ne vrne pravočasno po odstopu od pogodbe ali če ga vrne brez računa. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

7. ODGOVORNOST ZA STVARNE NAPAKE

Pritožbe in zahtevke iz naslova stvarne napake lahko uporabniki strani in kupci pisno pošljejo na elektronski naslov info@pileus.si oz. po pošti na naslov:


PILEUS, okoljske rešitve, Iztok Miklavčič s.p.
Pot za Brdom 102
1000 Ljubljana


Kupec, ki je pravna oseba, ima v skladu z Obligacijskim zakonikom pravico zahtevati od prodajalca, da napako odpravi ali da mu izroči drugo stvar brez napake (izpolnitev pogodbe), zahteva znižanje kupnine ali pa odstopi od pogodbe ter zahteva povrnitev škode.
Kupec, ki je pravna oseba, je dolžan stvar na običajen način pregledati in prodajalca nemudoma oz. najkasneje v 8 dneh obvestiti o napaki. Obvestilo o napaki je dolžan poslati pisno ter napake podrobno opisati.


Kupec, ki je fizična oseba, ima pravico v skladu s 37.c členomZakona o varstvu potrošnikov ob morebitni stvarni napaki od prodajalca zahtevati, da prodajalec napako odpravi, izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom, vrne že plačani znesek ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako.
Kupec lahko pravice iz naslova odgovornosti za stvarno napako uveljavlja v roku dveh mesecev od takrat, ko je bila napaka odkrita oz. najkasneje v roku dveh let od dostave izdelka.
Kupec mora pravice iz naslova odgovornosti za stvarne napake uveljavljati pisno z navedbo imena, priimka, naslova, številke računa ter z natančno navedbo napak na blagu. Kupec naj pošlje zahtevo na elektronski naslov info@pileus.sioz. po pošti na spodaj navedeni naslov.


Kupec na zahtevo ponudnika pošlje pomanjkljivo blago v preverjanje in na stroške ponudnika na naslov:


PILEUS, okoljske rešitve, Iztok Miklavčič s.p.
Pot za Brdom 102
1000 Ljubljana

8. GARANCIJA

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. Če ni navedeno drugače, je garancijski rok 1 leto.


Proizvajalec, prodajalec ali pooblaščen servis je v skladu z zakonom dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu, prodajalcu ali pooblaščenem servisu.
Proizvajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim izdelkom.
Vračilo blaga v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na garancijskem listu, kupec z vračilom nima stroškov.

9. POŠKODBE MED TRANSPORTOM

Vsi izdelki so pred odpremo pregledani in odposlani nepoškodovani, v ustrezni embalaži.
Če kupec kljub temu ob prevzemu pošiljke opazi, da je izdelek ali paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora sprožiti postopek za izplačilo odškodnine pri Pošti Slovenije oz. pri DHL.
To stori tako, da paket prinese na pošto takoj, ko opazi poškodbo oziroma najkasneje v roku 30 dni od prevzema paketa. V poslovalnici Pošte Slovenije je potrebno izpolniti »Zahtevek za odškodnino« in »Zapisnik o poškodovani pošiljki«, ki ga kupec tudi podpiše. Skupaj s Pošto Slovenije bo ponudnik poskrbel, da bo zahteva za odškodnino rešen v najkrajšem možnem času.
Če gre za poškodbo pri transportu pri ponudniku DHL je potrebno le to nemudoma uveljavljati.

10. REŠEVANJE SPOROV

Za reševanje vseh sporov v zvezi s spletno stranjo in splošnimi pogoji uporabe, ki jih upravljalec strani in uporabnik ne bosta mogla rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

11. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsebina tega spletnega mesta, vključno z besedili, fotografijami, s slikami, z gibljivimi slikami in s programsko opremo je avtorsko zaščitena. Nadaljnja objava, posredovanje, reproduciranje ali druga uporaba naštetih materialov je dovoljena samo v zasebne namene.